Trust Center

Läs om den juridiska hållbarheten i Scrives dokument, vår unika digitala förseglingsmetod, blockkedjesäkerhet m.m.

Regelefterlevnad

Scrive lever upp till de större e-signerings- och dataintegritetslagarna, såsom eIDAS, GDPR, ESIGN och UETA.

Säkerhet

Scrive sätter stort värde i säkerhet och integritet i alla avseenden av vår dataverksamhet. När du skickar, signerar och arkiverar dokument med Scrive kan du känna dig trygg i varje steg: all data krypteras både vilande och i överföring.

Vid överföring, dvs. mellan scrive.com och användarens webbläsare, är all data skyddad med TLS (Transport Layer Security). Varje signerat dokument som lagras i ditt Scrive E-arkiv krypteras med sin eget unika krypteringsnyckel, vilket betyder att endast du, den godkända Scrive-kontoanvändaren, kan få åtkomst och läsa dokumenten.

Rättslig giltighet

Dokument som signerats med Scrive följer global avtalsrätt och är verkställbara i domstolar. För att hjälpa dig minimera dina affärsrisker har varje dokument som signerats med Scrive:

  • ett omfattande bevispaket med en detaljerad verifieringskedja
  • en manipuleringssäker digital försegling som kan verifieras oberoende av Scrive

Dataskydd

Med fullständig GDPR-efterlevnad underlättar Scrive-lösningarna även er egen regelefterlevnad, särskilt genom åtgärder som uppfyller principerna för dataskydd i både design och som standard.

säker elektronisk signering

Är e-signaturer juridiskt bindande?

Christina Ramberg, professor i handelsrätt, hjälper oss att reda ut begreppen i några korta videoklipp:

  • Vad är det som gör en signatur juridiskt bindande?
  • Hur kan man bevisa den undertecknades identitet?
  • Vilka bevis kan du visa senare?
säker elektronisk signering

Rättslig bevisning

Scrive etablerar världsstandarden för kvalitet på rättslig bevisning avseende elektroniskt signerade dokument.

Dokumentintegritet och digitala signaturer

En digital signatur förseglar dokument för att skydda dokumentet mot manipulation.

Försegla och verifiera ett Scrive-dokument

Scrive använder en unik metod för manipulationssäkring av alla signerade dokument, som gör det möjligt för dig att oberoende verifiera dess integritet i framtiden.

Blockkedja för smarta människor*

(*Som känner sig dumma när någon pratar om blockkedja)
Scrive var först bland e-signeringsleverantörer att använda blockkedjeteknik för att skydda dokumentintegritet.

Qualified Electronic Signatures (QES)

QES är den högsta nivån av elektronisk signatur enligt definitionen i eIDAS-förordningen. Scrive erbjuder för närvarande QES-tjänster i samarbete med Swisscom och Verimi, båda trust service leverantörer enligt EU.